【DIY真係得?】自製朱古力沙冰

【DIY真係得?】自製朱古力沙冰


網上睇片d外國人用呢個沙冰杯攪兩攪就可以將果汁整成沙冰,唔洗狂chok或者買大大部機,岩晒我地d日理萬機嘅媽媽呀!我地今次就買咗個試下自己整唔整到喇,結果發現係完全無動靜…我地係咪買咗山寨貨、雪櫃唔夠凍、或許用咗有加人工糖嘅奶呀(說明書有講某d情況下係會整唔到)L8

然後testing mama睇完大家嘅留言,發現有d人又話一倒完就要即刻刮邊,有d又話要等一陣先刮,有d又話要蓋住(佢冇蓋嫁wor),真係頭都大埋e5總之…我今次就係失敗咗整唔到…不過我會聽大家意見,得閒試下唔同飲品同使用方法嫁!