【Testingmama Blogger 分享】iloom、funny workshop、360書櫃,3款兒童書櫃用後感

【Testingmama Blogger 分享】iloom、funny workshop、360書櫃,3款兒童書櫃用後感


呢個就係我第一個買嘅書櫃,當時就想Cody多啲培養閱讀習慣,所以就想買個書櫃可以俾佢一起身行過去就見到有咩書。呢個書櫃就好似雜誌架咁,可以放哂好多唔同嘅書出嚟,咁佢就可以一眼望到佢鐘意邊本書啊~

  1. iloom 書架

螢幕快照 2018-04-04 上午11.58.04

呢個書櫃同佢嘅視線水平基本上一樣,所以佢行到過去就會睇到佢想要邊本書。

螢幕快照 2018-04-04 上午11.56.59 螢幕快照 2018-04-04 上午11.56.36

佢好似雜誌式咁放,所以放得唔係好多書,但係對於啱啱佢開始睇書嚟講就適合佢喇~

櫃下面仲有個櫃桶,咁就可以裝下佢啲玩具或者教材。

螢幕快照 2018-04-04 上午11.57.38

2. 360度書櫃

呢個係我第二個買嘅書櫃,因為佢實在太多書喇~所以就要買個可以裝到好多書嘅書櫃!呢個可以360度轉,前面又可以放書後面又可以放書,側邊仲會有六個格可以放其他野,放下啲文具都得~或者想唔要側邊六個架又可以拆咗佢然後掛背包上去。

螢幕快照 2018-04-04 下午12.17.15

螢幕快照 2018-04-04 下午12.17.53

但係由於啲書咁樣放,佢就睇唔到佢想要睇邊本書,有時佢就會將啲書攞哂出嚟,咁就會整到好亂喇~

不過呢個書櫃嘅容量真係好大好大,記得官網上面寫可以放到300本書,我計過呢度全部硬頁書都可以放到二百幾本~

螢幕快照 2018-04-04 下午12.18.30 螢幕快照 2018-04-04 下午12.17.39

呢個書櫃冇角位,全部位都磨到好圓好滑,所以佢地自己行過時基本上都唔會危險。

螢幕快照 2018-04-04 下午12.18.18

3. Funny Workshop 書櫃

呢個係我最新買嘅書櫃,出面會有個好似拉門咁,咁你可以將新買嘅書或者你想佢睇嘅書放喺出面嗰格,可以等佢容易睇到,等佢可以自己拎嚟睇啦~

螢幕快照 2018-04-04 下午12.27.39

咁入面一樣容量好大可以放好多本書。

螢幕快照 2018-04-04 下午12.26.57

但係呢個書櫃會有個角位,對佢地嚟講會有少少危險,咁可能就要自己痴返個防撞貼係上面喇~

螢幕快照 2018-04-04 下午12.27.25

希望以上嘅分享幫到咁多位媽媽啦!

e16e16e16e16e16e16
13879248_1740510992888619_8483251545237174034_n

分享Cody 嘅生活點滴,每一日嘅進步,每一個階段嘅轉變,記錄Cody 全個成長過程。

TestingMama Blogger: Cody Daily Life 蠢b成長日記