【DIY】大大細細聖誕禮物包裝法大全!

【DIY】大大細細聖誕禮物包裝法大全!


經過多番開倉、百貨公司大減價搏鬥後,靚叻媽總算買齊全家所需嘅聖誕禮物(包括我自己朋友,阿仔朋友,公司抽獎….)喇!不過難題又黎喇,就係包禮物!本野有盒啲野就好易包,但冇盒個啲就頭痛喇…買個盒裝好唔抵,一個都十蚊八蚊,諗諗下不如學下自己整喇,慳唔少嫁嘛!上網搵見到呢個聖誕禮物包裝法大全,一齊睇下!L4

1. 體積細小禮物

螢幕快照 2015-12-18 17.04.00

材料:廁紙筒/類似物品,裝飾物

a. 係廁紙筒上量度一個半車身嘅長度

螢幕快照 2015-12-18 17.04.12螢幕快照 2015-12-18 17.05.06 

b. 剪出

螢幕快照 2015-12-18 17.05.22

c. 壓扁廁紙筒

螢幕快照 2015-12-18 17.05.42

d. 將廁紙筒一側向內摺(摺到好似M記蘋果批個包裝咁)

螢幕快照 2015-12-18 17.06.34螢幕快照 2015-12-18 17.07.22

e. 將車放入去

螢幕快照 2015-12-18 17.07.38

d. 將另一側都摺好

螢幕快照 2015-12-18 17.09.24

e. 加上自己嘅裝飾品即成

螢幕快照 2015-12-18 17.10.20 螢幕快照 2015-12-18 17.10.38

2. DIY朱古力

螢幕快照 2015-12-18 17.12.59

螢幕快照 2015-12-18 17.11.08

材料:1個紙杯、膠紙、皺紙(其他填充物)、裝飾物

a. 將杯口邊緣剪走

螢幕快照 2015-12-18 17.11.28

b. 沿杯邊每隔1cm向下剪約3cm(下圖示)

螢幕快照 2015-12-18 17.11.51

c. 在杯內放入皺紙(我個人覺得可以放其他填充物、如牛油紙)

螢幕快照 2015-12-18 17.12.29 螢幕快照 2015-12-18 17.12.38

d. 將DIY的朱古力放入杯中

螢幕快照 2015-12-18 17.13.11

e. 將剪好的杯邊向下按

螢幕快照 2015-12-18 17.13.41

f. 貼上膠紙

螢幕快照 2015-12-18 17.14.07

g. 加上裝飾物即成

螢幕快照 2015-12-18 17.14.28

3. 公仔

螢幕快照 2015-12-18 17.14.45

材料:花紙、膠紙、(裝飾物)

a. 將公仔放上花紙量度約3個公仔的闊度

螢幕快照 2015-12-18 17.24.11

b. 剪開花紙

螢幕快照 2015-12-18 17.24.18

c. 將花紙左右兩邊向中間摺,並在中間貼上幾張膠紙

螢幕快照 2015-12-18 17.24.52

d. 將下三分之一的花紙向上摺

螢幕快照 2015-12-18 17.25.23

e. 如下圖示,打開已摺部分的花紙

螢幕快照 2015-12-18 17.25.48

f. 將花紙摺成下圖樣

螢幕快照 2015-12-18 17.26.36

e. 將花紙的下角上摺成一個小三角形,上角則向下摺成一個小三角形,用膠紙固定位置

螢幕快照 2015-12-18 17.27.08

 

f. 用公仔度量包裝長度,預留數cm長度後,剪去多餘部分

g. 將公仔放入袋

螢幕快照 2015-12-18 17.28.38

h. 將包裝開口往內摺,貼上膠紙固定即成

螢幕快照 2015-12-18 17.29.12

螢幕快照 2015-12-18 17.29.23

4.不規則禮物/酒

螢幕快照 2015-12-18 17.29.33

 

材料:大張皺紙、緞帶

a. 將大張皺紙對摺,禮物置中

螢幕快照 2015-12-18 17.29.43

b. 將旁邊皺紙往中間拉起

螢幕快照 2015-12-18 18.09.17

螢幕快照 2015-12-18 18.09.25

c. 用緞帶綁好即成。

螢幕快照 2015-12-18 18.09.47

學咗咁多招應該對包禮物冇晒恐懼喇!老公幫手喇喂!e15

 截圖:生活DIY教程